نمونه قرارداد برگزاری همایش و سمینار

نمونه قرارداد برگزاری همایش و سمینار
نمونه قرارداد برگزاری همایش و سمینار

به نام خداوند

 (قرارداد)

این قرارداد در تاریخ ……………. ما بین دبیرخانه  اولین / دومین/   کنفرانس /سمینار/ همایش  ……………..   به نمایندگی خانم/ آقای ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و  خانم/آقای  …………….مجری…………… که در این قرارداد کارگزار نامیده می شود ؛ از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ملزم به رعایت کلیه مفاد آن به شرح ذیل می باشند:

هیچ مسئولیتی از طرف ایران مجری پذیرفته نمی شود(UNCONTROLLED)

 ماده 1 –موضوع قرارداد:

نمونه قرارداد برگزاری همایش و سمینار


عبارت است از همکاری در اجرای (…….دو روز………. ) کنفرانس به عنوان مجری صحنه.

 

ماده 2 – مدت اجرای قرارداد و مکان :

مدت اجرای این قرارداد جهت تاریخ …..شنبه  ……./………./………..   از ساعت ….الی ……… در سالن همایش …………… تهران

 

ماده 3 – حق الزحمه کارگزار و طرز پرداخت حق الزحمه و هزینه ها:

حق الزحمه کارگزار جهت انجام موضوع قرارداد ………………………… ریال در تاریخ عقد قرارداد به عهده کارفرما می باشد

/که قبل از همایش به شماره حساب ………………….. واریز و رسید ارائه گردد/ که پس از اتمام کار و رضایت کارفرما قابل دریافت می باشد./

 

ماده 4 – تعهدات کارفرما:

کار فرما کلیه کمکهای لازم را در حد متعارف جهت تسهیل امور کارگزار به عمل خواهد آورد.

کار فرما با قبول این قرار داد حق استفاده کارگزار از حقوق مادی و معنوی عکس و فیلم مجری را به رسمیت می شناسد.

 

ماده 5 – تعهدات کار گزار:

کارگزار موظف است یک ساعت قبل از شروع برنامه در محل برگزاری مراسم که طرف اول اعلام می کند حاضر باشد.

کارگزار تمام دقت و کوشش خود را جهت تعهدات ناشی از این قرارداد با به کار بردن روشها و اصول متداول حرفه ای معمول انجام می دهد.

کار گزار متعهد است در ساعات مربوط به قرارداد در هیچ برنامه دیگری به جز با توافق طرف اول ، شرکت ننماید.

 

ماده 6- حل اختلاف:

چنانچه در اجرای این قرارداد اختلافی بین کارفرما و کارگزار به وجود آید با مذاکره و مصالحه حل و فصل و در غیر این صورت در مجاری قضایی پیگیری خواهد شد.

این قرار داد در شش ماده و دو نسخه در تاریخ ……………………….. تنظیم و مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارد.

 

…..مجری……                                                                      …………………………..

کار گزار                                                                                کار فرما

 

مهر و امضا                                                                                 نهر و امضا

توجه داشته باشید این یک نمونه قرار داد عمومی است . قرارداد های تخصصی تر هم وجود دارد که شامل بندهای بیشتری است و بند های فورس ماژور هم در آن دیده شده است که معمولا از طرف شرکت های بزرگ یک روال است و به نظر می رسد برای مجریان لازم نباشد . شما می توانید با ویرایش آن نسبت به عقد قرار داد اقدام نمایید.

این فرم تنها یک نمونه قرارداد است و ایران مجری جهت سهولت در کار همکاران ، نسبت به انتشار آن اقدام نموده است و هیچ مسئولیتی از طرف ایران مجری پذیرفته نمی شود.

 

PK

PK

نمونه قرارداد برگزاری همایش و سمینار
نمونه قرارداد برگزاری همایش و سمینار
10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *