همایش های پزشکی خارج از کشور

همایش های پزشکی خارج از کشور
همایش های پزشکی خارج از کشور

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا زمان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397 ارسال مقالات: 5 آذر 1397 مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: نهمین کنگره شبکه همکار جنوب  

سایت همایش

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسازمان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397ارسال خلاصه مقالات: 5 آذر 1397مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

همایش های پزشکی خارج از کشور


 سایت همایش

برگزارکننده: مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397ارسال مقالات: 20 دی 1397 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی نیایش

سایت بخش دانشجویی همایش

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران زمان برگزاری: 30 آبان الی 1 آذر 1397 ارسال خلاصه مقالات: 30 شهریور 1397 مکان برگزاری: رشت

سایت همایش

موضوع: حوادث و تروما در شیرخواران و کودکانبرگزارکنندگان: انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی زمان برگزاری: 18 الی 22 خرداد 1398 ارسال خلاصه مقالات: 15 اسفند 1397 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی   

 سایت همایش

برگزارکنندگان: انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهرانزمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1397ارسال خلاصه مقالات: 10 مهر 1397مکان برگزاری: تهران

سایت همایش

برگزارکننده: مرکز توسعه پیشگیری و درمان و دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور زمان برگزاری: 23 الی 24 آبان 1397ارسال مقالات: 20 مهر 1397مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش

موضوع: سومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردانبرگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت زمان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397 ارسال مقالات: 30 آذر 1397 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 سایت همایش

موضوع: مدیریت عوارض جراحیبرگزارکنندگان: جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد زمان برگزاری: 20 الی 23 آذر 1397ارسال خلاصه مقالات: 1 آبان 1397مکان برگزاری: مشهد، مجتمع برج سفید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سایت جامعه جراحان خراسان

برگزارکننده: انجمن علمی گفتاردرمانی ایران زمان برگزاری: 11 الی 13 اردیبهشت 1398 ارسال خلاصه مقالات: 15 دی 1397 مکان برگزاری: تهران  

سایت همایش سایت انجمن

برگزارکنندگان: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1397ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1396 مکان برگزاری: اصفهان، هتل عباسی

همایش همزمان: همایش سالانه پرستاری سرطان

سایت همایش

برگزارکنندگان: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1397ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397مکان برگزاری: اصفهان، هتل عباسی

همایش همزمان: هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران 

سایت همایش

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن تغذیه ایران، انجمن علمی تغذیه ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشورزمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397 ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

سایت همایش

برگزارکننده: گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایرانزمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397ارسال مقالات: 15 مهر 1397مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

موضوع: جایگاه داروسازان در توسعه، آموزش و پژوهش صنایع آرایشی بهداشتیبرگزارکننده: انجمن داروسازان ایرانزمان برگزاری: 7 الی 9 شهریور 1397مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

سایت همایش

برگزارکنندگان: بخش قلب بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهرانزمان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397مکان برگزاری: تهران، سالن پرفسور عدل بیمارستان سینا

سایت بیمارستان

برگزارکنندگان: موسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، انجمن علمی انتقال خون ایرانزمان برگزاری: 10 الی 12 مهر 1397ارسال مقالات: 31 مرداد 1397مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو

همایش همزمان: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی انتقال خون

سایت همایش

موضوع: بازتوانی و ترومابرگزارکنندگان: مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونت بهداشتی وزارت بهداشتزمان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397 ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397مکان برگزاری: رشت، سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی رشت

همایش های پزشکی خارج از کشور

 سایت همایش

محور همایش: سرطان پستان و تومورهای لگنیبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی گراش زمان برگزاری: 2 الی 3 اسفند 1397 ارسال مقالات: 1 آبان 1397 مکان برگزاری: گراش 

سایت دانشگاه ایمیل همایش

برگزارکننده: انجمن بیهوشی قلب ایران زمان برگزاری: 4 الی 6 اردیبهشت 1398مکان برگزاری: تهران 

سایت انجمن

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی همدان زمان برگزاری: 3 الی 3 شهریور 1397 مکان برگزاری: همدان

 سایت همایش

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراززمان برگزاری: 12 الی 13 دی 1397ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397مکان برگزاری: تهران، فرهنگستان علوم پزشکی

 سایت همایش

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زمان برگزاری: 21 الی 21 آذر 1397ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397مکان برگزاری: سبزوار 

سایت همایش

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی و تاولی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان رازی زمان برگزاری: 30 آبان الی 2 آذر 1397ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397 مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک  

سایت همایش

برگزارکنندگان: انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، دانشگاه علوم پزشکی یزدزمان برگزاری: 2 الی 4 آذر 1397 ارسال مقالات: 20 مهر 1397مکان برگزاری: یزد، بیمارستان شهید صدوقی

سایت همایش

برگزارکننده: انجمن سرطان ایران زمان برگزاری: 5 الی 7 مهر 1397مکان برگزاری: تهران، هتل اسپیناس پالاس  

سایت همایش

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی گلستان، انجمن مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران، گروه آموزشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی نورومتابولیک ایران زمان برگزاری: 21 الی 23 شهریور 1397 مکان برگزاری: گرگان، هتل بوتانیک  

سایت همایش

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد زمان برگزاری: 18 الی 19 مهر 1397ارسال خلاصه مقالات: 31 شهریور 1397مکان برگزاری: گناباد   

 سایت همایش

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهانزمان برگزاری: 9 الی 10 بهمن 1397  ارسال خلاصه مقالات: 1 دی 1397مکان برگزاری: بهبهان 

سایت همایش   سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزارکننده: گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  زمان برگزاری: 27 الی 30 آذر 1397مکان برگزاری: تهران، بیمارستان کودکان مفید 

سایت همایش

فهرست همایش های پزشکی سال 1394  فهرست همایش های پزشکی سال 1395  فهرست همایش های پزشکی سال 1396    

فراخوان مقاله همایشها، کنفرانسها و کنگره های رشته های مختلف پزشکی

فراخوان مقاله کنفرانسها و کنگره های داروسازی

فراخوان مقاله و اطلاع رسانی کنفرانسهای رشته های پرستاری

فراخوان مقاله کنفرانسها و کنگره های حرفه های مرتبط با پزشکی

پایگاه سیویلیکا علاوه بر نمایه سازی مقالات کنفرانسهای کشور، ژورنالهای علمی داخلی را نیز نمایه می کند.

همایش های پزشکی خارج از کشور


این پایگاه، یکی از مجموعه وب سایتهای سیویلیکا می باشد که به اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور می پردازد. در این سایت با تفکیک تخصصی فقط فراخوانهای کنفرانسهای حوزه علوم پزشکی معتبر کشور دسته بندی و نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای مجموعه سیویلیکا محفوظ است© – MedicalRef

بانك اطلاعات
بيماريها

پزشكان دندانپزشكان
و..

داروخانه ها

بيمارستانها

همایش های پزشکی خارج از کشور


درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن 
نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي
پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي
بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني
پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم
پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

كنگره ها و سمينارهاي  پزشكي  دنيا


پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

آيين نامه فرصت هاي مطالعاتي

آئين نامه شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور


 آمار

 


    
Copyright
© 2000-2010 irteb All right
reserved

همایش های پزشکی خارج از کشور
همایش های پزشکی خارج از کشور
10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *