همایش ها وکنفرانس های روانشناسی

همایش ها وکنفرانس های روانشناسی
همایش ها وکنفرانس های روانشناسی

پایگاه سیمپوزیا، یکی از مجموعه وب سایتهای سیویلیکا می باشد که به اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور می پردازد. در این سایت کلیه فراخوانهای کنفرانسهای معتبر علمی کشور را می توانید مشاهده نمایید.

کلیه حقوق برای مجموعه سیویلیکا محفوظ است© – Symposia

www.BaHamayesh.com

فروردین ماه
اردیبهشت ماه
خرداد ماه

تیر ماه
مرداد ماه
شهریور ماه

مهر ماه
آبان ماه
آذر ماه

دی ماه
بهمن ماه
اسفند ماههمایش ها وکنفرانس های روانشناسی

محورهای همایش :
• علوم قرآن و حدیث
• الهیات و معارف اسلامی
• فقه و حقوق
• فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
• اسلام و مبانی علوم انسانی
• و …

محورهای همایش :
• نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
• برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
• تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
• تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
• و …

محورهای همایش :
• مدیریت و برنامه ریزی
• مدیریت دولتی و اجرایی
• مدیریت مالی و بازرگانی
• مدیریت شهری و روستایی
• مدیریت صنعتی و كار آفريني
• و …

محورهای همایش :
• مدیریت (کلیه گرایش ها)
• حقوق
• الهیات
• روانشناسی
• علوم رفتاری
• و …

محورهای همایش :
• علوم اجتماعی
• علوم روانشناسی
• علوم تربیتی

محورهای همایش :
• علوم انسانی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• علوم تربیتی و رفتاری
• علوم دینی و اسلامی
• الهیات و معارف اسلامی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی
• روانشناسی شخصیت
• و …

محورهای همایش :
• کیفیت زندگی سالم:
• کیفیت زندگی شغلی
• کیفیت زندگی خانوادگی
• کیفیت زندگی تحصیلی
• کیفیت زندگی شهری
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی و چالش های زندگی
• روانشناسی و خانواده
• روانشناسی و سبک زندگی
• روانشناسی و زن
• روانشناسی و اختلالات
• و …

محورهای همایش :
• علوم تربیتی
• علوم روانشناسی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• و…

محورهای همایش :
• روان شناسی عمومی:
• روانشناسی رشد
• روانشناسی تجربی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی اجتماعی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی رشد
• روانشناسی تجربی
• روانشناسی تربیتی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• روانشناسی و دانشجو

محورهای همایش :
• مدیریت چند دارویی در سالمندی
• بیماری های شایع و مزمن سالمندی
• اصول تغذیه در سالمندی
• توانبخشی در سالمندی
• و…

محورهای همایش :
• Cognition
• Development
• Social Neuroscience
• Pain and Sensory System
• and…

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• شناخت اجتماعي و روانشناسی سياسي – روانشناسی شخصیت
• روانشناسی تحليل اطلاعات و رسانه ها – روانشناسی محیطی
• روانشناسی تفاوت‌های فردی – روانشناسی تغيير ذهن
• روانشناسی مقایسه‌ای – روانشناسی عمومی
• و …

محورهای همایش :
• تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
• مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
• برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
• و …

محورهای همایش :
• روان شناسی عمومی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی اجتماعی
• رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
• و …

محورهای همایش :
• علوم تربیتی:
• تعليم و تربيت اسلامي
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش و پرورش ابتدایی
• آموزش پیش دبستانی
• تکنولوژی آموزشی
• و …

محورهای همایش :
• کیفیت زندگی زندگی و توسعه
• نقش عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها در توسعه
• جامعه مدنی و حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی
• نقش سرمایه اجتماعی
• اشتغال و توسعه اجتماعی
• و …

محورهای همایش :
• علوم مدیریت:
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت بازرگانی
• مدیریت اجرایی
• مدیریت شهری
• و …

محورهای همایش :
• علوم انسانی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• علوم تربیتی و رفتاری
• علوم دینی و اسلامی
• الهیات و معارف اسلامی و اخلاق
• و …

محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه علوم تربیتی :
• اخلاق اسلامی و تعلیم تربیت دینی
• برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
• مدیریت و تحقیقات آموزشی
• برنامه ریزی آموزشی
• و …

محورهای همایش :
• توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
• آموزش و پرورش
• مشاوره و راهنمایی
• علوم قرآن و حدیث
• روانشناسی و خانواده
• و …

محورهای همایش :
• مبانی برنامه درسی پیش از دبستان:
• مبانی فلسفی
• مبانی اجتماعی
• مبانی روانشناختی
• مبانی دینی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• و …

محورهای همایش :
• مدیریت
• اقتصاد
• علوم تربیتی
• فلسفه و دین

محورهای همایش :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی سلامت
• علوم شناختی
• روانپزشکی و روان سنجی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
• و…

محورهای همایش :
• اقتصاد
• حسابداری
• جغرافیا
• روانشناسی
• علوم تربیتی
• و…

محورهای همایش :
• سالمندی موفق
• سالمندی و خانواده
• بازنشستگی
• مراکز نگهداری سالمندان
• سالمند آزاری
• و …

محورهای همایش :
• اخلاق اسلامی
• آموزش و پرورش
• سبک زندگی سالم
• آموزش الكترونيك
• برنامه ریزی درسی
• و…

محورهای همایش :
• قلب و عروق
• علوم پایه پزشکی
• دندانپزشکی
• هنر و سلامت
• و…همایش ها وکنفرانس های روانشناسی

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• روانشناسی عمومی:
• روانشناسی رشد
• روانشناسی تجربی
• روانشناسی تربیتی
• و …

محورهای کنفرانس:
• بررسی انواع آسیب های اجتماعی رایج و نوپدید:
• بیکاری
• فقر
• اعتياد
• تکدی گری
• و …

محورهای همایش :
• بخش تحلیل محتوا
• ‏تحلیل محتوای کتاب های مقطع ابتدایی
• ‏تحلیل محتوای کتاب های متوسطه
• بخش مقالات آموزش و پرورش
• تحلیل علمی کتب جدیدالتالیف
• و…

محورهای همایش :
• علوم تربیتی
• روانشناسی
• حقوق
• علوم انسانی
• و …

محورهای همایش :
• علوم انسانی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• علوم تربیتی و رفتاری
• علوم دینی و اسلامی
• الهیات و معارف اسلامی
• و…

محورهای همایش :
• برنامه ریزی و پژوهشگری اجتماعی
• تعاون و رفاه اجتماعی
• ارتباطات اجتماعی
• مددکاری اجتماعی و مطالعات زنان
• مطالعات خانواده
• و…

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• و …

محورهای همایش :
• تقویت شایستگی های اعتقادی، اخلاقی مدیران و معلمان در امر پژوهش
• مشارکت پذیری خانواده در تحقق اهدف برنامه های درسی
• توانمندسازی دانش ­آموزان مناطق محروم بر اساس سند تحوّل بنیادین
• زمینه ها و شیوه های کارآمدی شوراهای درون مدرسه ای
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• و …

محورهای همایش :
• حوزه روانشناسی :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی (کلیه گرایش ها)
• مشاوره (کلیه گرایش ها)
• مدیریت (کلیه گرایش ها) و مدیریت اسلامی
• اقتصاد و اقتصاد اسلامی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی:
• روانشناسی عمومی:
• روانشناسی رشد
• روانشناسی تجربی
• روانشناسی تربیتی
• و …

محورهای همایش :
• چیستی رشته مطالعات زنان
• ضرورت و الزامات رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها
• کارکردهای رشته مطالعات زنان
• آینده پژوهی رشته مطالعات زنان در ایران
• و …

محورهای همایش :
• علوم مدیریت و توسعه پایدار:
• مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار
• مدیریت بازرگانی و توسعه پایدار
• مدیریت اجرایی و توسعه پایدار
• مدیریت شهری و توسعه پایدار
• و …

محورهای همایش :
• ناتوانی های کلامی و غیرکلامی
• دیدگاه عصب شناختی و اختلالات یادگیری
• پیشگیری و مداخله زودرس ناتوانایی های یادگیری در مقطع پیش دبستانی
• ناتوانایی های یادگیری و مشکلات رفتاری-هیجانی
• و …

محورهای همایش :
• حقوق کودک و نوجوان
• رسانه و کودک و نوجوان
• آموزش و پرورش و کودک ونوجوان
• چالش های پیش روی رشد کودکو نوجوان
• تک فرزندی و سلامت کودک و نوجوان
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی سلامت
• روانشناسی اجتماعی
• روانشناسی جنایی
• روانشناسی اعتیاد
• روانشناسی خانواده و فرهنگ زندگی
• و …

محورهای همایش :
• تحول آموزش ابتدایی و اسناد بالادستی:
• اسناد بالادستی و آموزش ابتدایی
• آینده آموزش ابتدایی و اسناد بالادستی
• مطالعات برنامه‌های درسی دوره‌ی ابتدایی:
• مبانی برنامه‌های درسی
• و …

محورهای همایش :
• کیفیت زندگی سالم :
• کیفیت زندگی شغلی
• کیفیت زندگی خانوادگی
• کیفیت زندگی تحصیلی
• کیفیت زندگی شهری
• و …

محورهای همایش :
• نوآوری و تحقیق در علوم انسانی :
• نوآوری و تحقیق در حوزه کارآفرینی و کسب و کار
• نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
• نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• و …

محورهای همایش :
انسان شناسی پزشکی
انسان شناسی جسمانی
انسان شناسی و علوم انسانی
علوم تربيتی، روان شناسی و انسان
انسان شناسی دينی
انسان شناسی و فرهنگ و هنر
انسان شناسی و محيط زيست

محورهای همایش :
• علوم روانشناسی :
• مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی – مشاوره مدرسه- مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
• روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی- روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان
• روانشناسی عمومی- روانشناسی شخصیت- روانشناسی فرهنگی- روانشناسی اسلامی
• و …

محورهای همایش :
• علوم مدیریتی
• روانشناسی
• علوم رفتاری
• علوم اجتماعی
• و سایر موضوعات مرتبط

محورهای همایش :
• مطالعات رفتاری جامعه:
• لزوم برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه
• نقش مشاور و راهنمایی در مطالعات رفتاری جامعه
• لزوم آموزش و توانمندسازی کودکان استثنایی
• روش های نوین یاد دهی و یادگیری در جامعه
• و …

محورهای همایش:
• علوم اجتماعی
• جامعه شناسی
• تعلیم وتربیت اسلامی
• روانشناسی
• علوم رفتاری

محورهای همایش :
• اخلاق اسلامی
• آموزش و پرورش
• سبک زندگی سالم
• روانشناسی بالینی و آسیب شناسی
• روانشناسی شخصیت و رشد فکری
• روانشناسی سلامت و مطالعات رفتاری
• و …

محورهای کنفرانس:
• نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
• برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
• تعلیم و تربیت دینی و اخلاق اسلامی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
• تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
• و …

محورهای کنفرانس :
• نوآوری و تحقیق در علوم انسانی :
• نوآوری و تحقیق در حوزه کارآفرینی و کسب و کار
• نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
• نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی
• علوم رفتاری
• عبلوم اجتماعی
• جامعه شناسی
• و سایر موضوعات مرتبط….

محورهای همایش :
• هنر و آموزش علوم پزشکی
• هنر، تعالی و تحول در آموزش علوم پزشکی
• هنر ونقش آن در ارتقاء سلامت
• و …

محورهای همایش :
• روان شناسی عمومی
• روانشناسی اجتماعی
• روانشناسی بالینی
• رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
• و …

محورهای همایش :
• نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
• نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• و …

محورهای همایش :
• اخلاق حرفه ای رسانه ای
• روزنامه نگاری بحران
• نظریه‌های جدید مدیریت رسانه
• مدیریت استراتژیک رسانه
• و…

محورهای همایش :
• روانشناسی عمومی ، بالینی و اجتماعی
• جامعه شناسی
• رفتار در علوم گوناگون
• رفاه اجتماعی
• و…

محورهای همایش :
• تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
• مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
• برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
• و …

محورهای همایش :
• علوم تربیتی
• علوم روانشناسی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• و…

محورهای همایش :
• مدیریت
• اقتصاد
• حقوق
• حسابداری
• و…

محورهای همایش :
• زبان ، ادبیات (فارسی ، عربی)
• مدیریت (دولتی ، بازرگانی ، صنعتی، آموزشی)
• علوم اقتصادی و اقتصاد حمل و نقل
• حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت مالی و بانک داری
• حقوق ، علوم قضایی
• و …

محورهای همایش :
• علوم تربیتی
• تعلیم و تربیت اسلامی
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش و پرورش ابتدایی
• آموزش و پرورش پیش دبستانی
• و …

محورهای همایش :
• نقش خانواده کارآمد در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ( اعتیاد، طلاق، فضای مجازی، ماهواره، فساد اخلاقی و .. . )
• تعادل کار و زندگی و تاثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی
• بررسی قوانین مرتبط با خانواده ( ازدواج، طلاق، فرزندان )
• و…

محورهای همایش :
• جرم شناسی:
• مفهوم جرم شناختی خشونت
• تحلیل نظریه مند خشونت
• علت شناسی خشونت (روانشناختی ، جامعه شناختی و …)
• چگونگی پیشگیری از خشونت
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی:
• آموزش و پرورش” ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی”
• تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
• مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های کاربردی در تعلیم تربیت دینی
• پژوهش های کاربردی در آموزش و پرورش
• پژوهش های کاربردی در مدیریت آموزشی
• پژوهش های کاربردی در برنامه ریزی درسی
• پژوهش های کاربردی در فلسفه و اخلاق اسلامی
• و …

محورهای همایش :
• تحليل‌های روانشناختی
• درمان و ارتقاء سلامت روانی
• سواد رسانه‌ای
• مدل‌سازی احساس و هيجان
• و …

محورهای همایش :
• شبکه های مجازی و شکاف بین نسلی
• خانواده و شکاف بین نسلی
• ازدواج و شکاف بین نسلی
• ارزش ها و شکاف بین نسلی
• و …

محورهای همایش :
• مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری
• اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری
• اخلاق و مدیریت علوم و فناوری
• اخلاق در علوم و فناوری و سیاست عمومی
• اخلاق در توسعه علوم و فناوری های نوین
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
• و …

محورهای همایش :
جامعه شناسی :
• روش های نوین پژوهشی در ابعاد:
• تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی
• تعاون، سرمایه اجتماعی
• جمعیت شناسی ایران
• جمعیت شناسی فضایی
• و …

محورهای همایش :
• مبانی، ساختارها، فرآیندها و ویژگی کارآفرینی در حوزه کودک
• الگوها، روش ها و فرآیندهای توسعه کارآفرینی در صنعت کودک
• بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در صنعت کودک
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی اسلامی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• علوم مشاوره
• علوم رفتاری

محورهای همایش :
• علوم تربیتی :
• تعليم و تربيت اسلامي
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش و پرورش ابتدایی
• آموزش و پرورش پیش دبستانی
• و …

محورهای همایش :
• نقد و بررسی کتب جدیدالتالیف
• روش های نوین یاددهی و یادگیری
• بررسی و تحلیل محتوای آموزشی به ویژه کتب درسی
• و …

محورهای همایش :
• فرصت ها و چالش های ازدواج
• بررسی قوانین مرتبط با خانواده (ازدواج، طلاق، فرزندان)
• تاثیر رسانه ملی در پیشگیری از طلاق
• اعتیاد و طلاق
• و …

محورهای همایش :
• ازدواج موفق و خانواده سالم
• رابطه سبک زندگی و سلامت روان درتعالی خانواده
• نقش عوامل تربیتی خانه و مدرسه در تعالی خانواده
• توجه به حقوق ووظایف متقابل همسران در تعالی خانواده
• نقش صدا وسیما و مطبوعات در ازدواج موفق وپیشگیری از طلاق
• و …

محورهای همایش :
• نقش آموزش در توانمند سازی جامعه
• تکنولوژی، جایگاه و کاربرد آن در نظام آموزشی
• نقش مدیریت، آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظام آموزشی
• توسعه و ترویج علوم در نظام آموزشی
• نقش اسناد بالادستی، مدل ها، الگوها و نظریه ها در نظام آموزشی
• و …

محورهای همایش :
• راهکارهای ترویج تعليم و تربيت اسلامي
• اخلاق اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت
• ازدواج و خانواده ، فرهنگ و هویت
• برنامه ریزی درسی و علوم تربیتی
• و …

محورهای همایش :
• روش شناسی علوم اجتماعی :
• روش­های پژوهش جامعه شناسی
• انسان شناسی (مردم شناسی ) :
• انسان شناسی ایران
• انسان شناسی اسلامی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی شخصیت
• شخصيت و عملكرد تحصيلي
• شخصيت و عملكرد شغلي
• شخصيت و سلامت جسم و روان
• و …

محورهای همایش :
• عوامل مرتبط با رفتارهای حادثه ساز ترافیکی (روانشناختی،جسمانی،اجتماعی،فرهنگی)
• ارزیابی صلاحیت و توانمند سازی روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک
• شیوه ها و مدلهای آموزشی برای تغییر نگرش و رفتارهای ترافیکی
• و …

محورهای همایش :
• محورهای اصلی :
• بررسی زمینه های تشکیل خانواده برای افراد نابینا و کم بینا
• توانمندسازی خانواده های دارای عضو نابینا و کم بینا
• مبانی تحکیم و پایداری خانواده های دارای عضو نابینا و کم بینا
• و …

محورهای همایش :
• سبک های تفکر و آموزش
• روان‌شناسی معلم
• مدیریت کلاس درس
• اختلالات یادگیری
• مطالعات عصب تربیتی
• و …

محورهای همایش :
• Positron emission tomography
• Magnetoencephalography
• Electroencephalography
• Transcranial Magntic

محورهای همایش :
• زنان و توسعه علمی، پژوهش و فناوری
• زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
• زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی
• زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی سلامت
• علوم شناختی
• روانپزشکی و روان سنجی
• و…

محورهای همایش :
• پژوهش های دینی
• علوم اجتماعی و رفتاری
• علوم تربیتی و روانشناسی
• مطالعات فرهنگی
• و…

محورهای همایش :
• الهیات و مبانی معرفتی
• ارتباطات و رسانه ها
• برنامه ریزی و سیاست گذاری
• بهداشت و سلامت
• و…

محورهای همایش :
• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• روانشناسی و دانشجو

محورهای همایش :
• علوم اجتماعی:
• پژوهش علوم اجتماعی
• روش شناسی علوم اجتماعی
• برنامه ریزی رفاه اجتماعی
• مددکاری اجتماعی
• آسیب شناسی اجتماعی
• جمعیت شناسی
• و …

محورهای همایش :
• نظریه خانواده و خانواده درمانگری
• خانواده و دین
• خانواده و ازدواج
• خانواده و اعتیاد
• خانواده و رسانه،فضای مجازی
• و …

محورهای همایش :
• زبان شناسی شناختی
• آموزش و پرورش شناختی
• حافظه و یادگیری
• سالمندی مغز
• اعتیاد
• بازتوانی عصبی شناختی
• عصب شناسی رفتاری-شناختی
• تصویربرداری عصبی
• و …

محورهای همایش :
• تعليم و تربيت اسلامي
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش و پرورش ابتدایی
• آموزش پیش دبستانی
• تکنولوژی آموزشی
• و …

محورهای همایش :
• توسعه پایدار با رویکرد تفکر خلاق و نوآورانه
• مدل های نوین سرمایه گذاری و تامین مالی
• آینده پژوهی فرصت های کسب و کار با رویکرد نوآوری
• رونق محیط کسب و کار
• کسب و کارهای خوش آتیه
• و …

محورهای همایش :
• مبانی فلسفی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی
• رویکردها، نظریه ها، الگوها، اصول و مفاهیم کیفیت در نظام های دانشگاهی
• ازار کار و کیفیت عناصر برنامه درسی دانشگاهی
• کیفیت آموزش و یادگیری(چهره به چهره، مجازی) و نظام های دانشگاهی
• و…

محورهای همایش :
• فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
• پزشکی ورزشی
• آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
• رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی
• بیومکانیک و مهندسی ورزشی
• و …

محورهای همایش :
• علوم تربیتی
• علوم اجتماعی
• روانشناسی
• حقوق بین المللی
• علوم انسانی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• و …

محورهای همایش :
• فناوری های نوین در حوزه محیط زیست
• فناوری های نوین در حوزه كامپيوتر و فناوری اطلاعات
• فناوری های نوین در حوزه صنايع و ايمني صنعتی
• فناوری های نوین در حوزه مهندسی عمران
• فناوری های نوین در حوزه معماری و شهرسازی
• و …

محورهای همایش :
• مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی:
• تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
• مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
• برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
• و …

محورهای همایش :
• اخلاق اسلامی
• آموزش و پرورش
• سبک زندگی سالم
• روانشناسی بالینی و آسیب شناسی
• روانشناسی شخصیت و رشد فکری
• روانشناسی سلامت و مطالعات رفتاری
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی
• علوم تربیتی
• حقوق
• علوم اجتماعی
• مدیریت
• و …

محورهای همایش :
• مدیریت:
• MBA
• مدیریت صنعتی
• مدیریت دولتی
• مدیریت اجرایی و شهری
• مدیریت مالی
• و …

محورهای همایش :
• بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی – اسلامی: چالش ها و راهکارها
• اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی
• آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور
• آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی – اسلامی و راهکارهای عملی شدن آن در ایران
• لزوم توجه به بومی‌سازی با رویکرد اسلامی در بررسی کیفیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها
• و …

محورهای همایش :
• آموزه های اسلامی و شناخت مبانی نظری خانواده
• آموزه های اسلامی و تعالی خانواده
• آموزه های اسلامی، آسیب شناسی خانواده و راهکارها
• آموزه های اسلامی، خانواده و نظام اسلامی
• آموزه های اسلامی ، خانواده و سلامت

محورهای همایش :
• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
• روانشناسی صنعتی و سازمانی
• و …

محورهای همایش :
• فرهنگ و اختلالات روانشناختی
• اختلالات خلقی و اضطرابی
• اختلالات سایکوتیک
• اختلالات شخصیت
• اختلالات جنسی
• اعتیاد و سو مصرف مواد
• جنسیت و اختلالات روان شناختی
• اختلالات دوران کودکی و نوجوانی
• و …

محورهای همایش :
• مفاهیم و مبانی نظری
• مصداق شناسی و مطالعات تطبیقی جریان نفوذ
• راهبردپژوهی و روش شناسی نفوذ
• راهبردها و روش های پیشگیری و مقابله با نفوذ
• نفوذ و تهدیدات امنیتی در حوزه های اجتماعی (سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و…)
• گونه شناسی جریان نفوذ
• و …

محورهای همایش :
• علوم اجتماعی
• علوم تربیتی
• روانشناسی
• امنیت اجتماعی
• مدیریت
• علوم اقتصادی
• حسابداری
• حقوق
• علوم سیاسی
• و …

محورهای همایش :
• مهندسی حریق و ایمنی شهری :
• ایمنی در حمل و نقل شهری
• بررسی و آسیب شناسی آیین نامه های ایمنی و آتش نشانی شهری
• آسیب شناسی ایمنی کلیه فضاهای سطحی و زیر سطحی شهری در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت
• اصول معماری و ایمنی حریق در ساختمان ها
• ایمنی در مقابل گسترش آتش در حریق شهری در اثر سوانح طبیعی
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
• پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
• پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی
• پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
• و …

محورهای همایش :
• علوم روانشناسی:
• روان شناسی شخصیت
• روان شناسی بالینی
• روان شناسی اجتماعی
• روان شناسی تربیتی
• روان شناسی رشد
• آسیب شناسی روانی
• کودکان استثنایی
• و …

محورهای همایش :
• روش شناسی علوم اجتماعی :
• روش­های پژوهش جامعه شناسی
• انسان شناسی (مردم شناسی) :
• انسان شناسی ایران
• انسان شناسی اسلامی
• برنامه ریزی و رفاه اجتماعی :
• تامین اجتماعی
• رفاه اجتماعی
• تعاون
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
• روانشناسی صنعتی و سازمانی
• روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
• سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری :
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی بالینی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی عمومی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی سلامت
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی شخصیت
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی
• پژوهش های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی :
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
• روانشناسی صنعتی و سازمانی
• و …

محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه علوم تربیتی :
• اخلاق اسلامی و تعلیم تربیت دینی
• برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
• مدیریت و تحقیقات آموزشی
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش الکترونیک
• آموزش بزرگسالان- تکنولوژی آموزشی
• آموزش و پرورش (ابتدایی- تطبیقی- پیش دبستانی – دبستانی)
• آموزش و بهسای منابع انسانی
• و …

محورهای همایش :
• توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده:
• مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
• برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
• روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
• مددکاری اجتماعی و سلامت روان
• اخلاق در آموزش و ارتقاء سلامت
• فرصت ها و چالش های ازدواج
• آموزش و بهسازی منابع انسانی
• آموزش و پرورش تطبیقی
• و …

محورهای همایش :
• زبان و ادبیات
• زبان و ادبیات فارسی
• زبان و ادبیات جهان (عربی، انگلیسی، …)
• روش تدریس و آموزش زبان‌ها
• ترجمه و زبان‌شناسی
• تاریخ و مردم‌شناسی
• مطالعات فرهنگی
• جغرافیا و برنامه‌ریزی
• مدیریت، اقتصاد و بانکداری
• و …

محورهای همایش :
• اعتیاد
• بازتوانی عصبی شناختی
• عصبشناسی شناختی رفتاری
• تصویربرداری عصبی
• خواص و عملکردهای شناختی ذهن
• عملکرد اجرایی
• شناخت اجتماعی
• اختلال زبان
• روان درمانی شناختی
• اختلالات خواب
• و …

محورهای همایش :
• نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
• برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
• تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
• تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
• روش های تدریس نوین
• آموزش الکترونیک
• آموزش و پرورش
• سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری :
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی بالینی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی عمومی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی سلامت
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی شخصیت
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی
• پژوهش های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
• پژوهش های کاربردی در مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
• و …

محورهای همایش :
• مطالعات رفتاری جامعه:
• لزوم برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه
• نقش مشاور و راهنمایی در مطالعات رفتاری جامعه
• لزوم آموزش و توانمندسازی کودکان استثنایی
• روش های نوین یاد دهی و یادگیری در جامعه
• نقش و جایگاه برنامه ریزی آموزشی در جامعه
• لزوم بکارگیری آموزش و پرورش در جامعه
• باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
• آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
• مطالعات رفتاری در بخش ازدواج و خانواده
• و …

محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
• افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
• افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری
• افق های نوین در حوزه تاریخ و تمدن
• افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی
• و …

محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه علوم تربیتی :
• اخلاق اسلامی و تعلیم تربیت دینی
• برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
• مدیریت و تحقیقات آموزشی – برنامه ریزی آموزشی
• آموزش الکترونیک- آموزش بزرگسالان- تکنولوژی آموزشی
• آموزش و پرورش (ابتدایی- تطبیقی- پیش دبستانی – دبستانی)
• آموزش و بهسای منابع انسانی- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
• و …

محورهای همایش :
• علوم انسانی :
• علوم تربیتی
• مدیریت
• حقوق بین المللی
• علوم سیاسی
• حسابداری
• تاریخ
• تربیت بدنی
• علوم رفتاری در مدیریت
• زبان و ادبیات فارسی
• و …

محورهای همایش :
• روانشناسی :
• روان شناسی عمومی
• روانشناسی رشد
• روانشناسی تجربی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی اجتماعی
• روانشناسی فیزیولوژیک
• روانشناسی احساس و ادراک
• روانشناسی یادگیری
• روان سنجی
• و …

محورهای همایش :
• تازه ها در فلسفه تعلیم و تربیت :
• بومی سازی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی ایران
• نقد و بررسی مکاتب فلسفه غرب (تعلیم و تربیت غرب)
• نقش فلسفه اسلامی در تاسیس فلسفه تعلیم و تربیت
• تطبیق مکاتب فلسفی در زمینه تعلیم و تربیت
• تازه ها در برنامه ریزی درسی و آموزشی :
• اهداف برنامه ریزی درسی و آموزشی
• محتوای برنامه ریزی درسی و آموزشی
• طراحی برنامه درسی
• و …

محورهای همایش :
• مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های
• نقش و کارکردهای روانشناسی در آسیب های اجتماعی
• مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
• پیشگیری انتظامی از آسیب های اجتماعی
• محور ویژه (آسیب های اجتماعی در استان اردبیل
• توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
• آسیب شناسی اعتیاد، آسیب های نوپدید(ماهواره و شبکه های مجازی… طلاق، جرم، سرقت و سایر آسیب های اجتماعی

محورهای همایش :
• تحليل روانشناختی بازی‌های رايانه‌ای
• تحليل جامعه‌شناختی بازی‌های رايانه‌ای
• مدل‌سازی احساس و هيجان در بازی‌های رايانه‌ای
• فناوری‌های مطرح در توليد و توسعه‌ی بازی‌های رايانه‌ای
• رویکردهای هوش مصنوعی در توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای
• نقش داده کاوی و مدلسازی رفتار کاربر در توسعه‌ی بازی‌های رايانه‌ای
• بازي‌های رايانه‌ای و قدرت نرم
• بازي‌های رايانه‌ای و پدافند غيرعامل
• شیوه‌های جذب مخاطب و بازاريابی در حوزه‌ی باز‌ی‌های رايانه‌ای
• و …

محورهای همایش :
• پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی :
• آموزش و پرورش” ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی”
• تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
• مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
• برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
• آموزش و بهسای منابع انسانی
• رفتار شهروند سازمانی
• آموزش الكترونيك
• و …

محورهای کنفرانس :
• علوم تربیتی :
• تعليم و تربيت اسلامي
• برنامه ریزی آموزشی
• آموزش و پرورش ابتدایی
• آموزش پیش دبستانی
• تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی
• تحقیقات آموزشی
• مديريت آموزشي
• آموزش الكترونيك
• و …

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 – 1395


                 

همایش و کنفرانس های فروردین ۹۷
همایش و کنفرانس های اردیبهشت ۹۷
همایش و کنفرانس های خرداد ۹۷

 

همایش و کنفرانس های تیر ۹۷
همایش و کنفرانس های مرداد ۹۷
همایش و کنفرانس های شهریور ۹۷همایش ها وکنفرانس های روانشناسی

 

همایش و کنفرانس های مهر ۹۷
همایش و کنفرانس های آبان ۹۷
همایش و کنفرانس های آذر ۹۷

 

همایش و کنفرانس های دی ۹۷
همایش و کنفرانس های بهمن ۹۷
همایش و کنفرانس های اسفند ۹۷

 

واجبات دين خود را فرا بگيريد و آن را به مسلمانان ديگر بياموزيد كه همين دانايي، به تنهايي نيمي از علم و دانش است. پیامبر اکرم(ص)

کنفرانس یاب با هدف اطلاع رسانی معتبرترین همایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها و کنگره های علمی ملی و بین المللی ایران، با بروزرسانی منظم و متناوب اطلاعات همایش ها، نهایت سعی خود را در جهت درج اطلاعات دقیق و به روز کنفرانس ها و همایش ها می نماید، لیکن سایت اصلی همایش ها به عنوان منبع اصلی اطلاعات درست و قابل تایید همایش ها و کنفرانس ها می باشد.

همایش ها وکنفرانس های روانشناسی
همایش ها وکنفرانس های روانشناسی
10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *