هشتمین همایش ملی فیزیک شیراز

هشتمین همایش ملی فیزیک شیراز
هشتمین همایش ملی فیزیک شیراز

لطفا سئوال یا درخواست خود را فقط از طریق ایمیل مطرح نمایید ایمیل دبیرخانه:physics1396@gmail.com….آخرین اخبار در کانال تلگرام همایش http://telegram.me/pnuphysics

 

 کلیک نماییدPHYSICS-CONFERENCE-SHIRAZ-POSTER-FORMAT.pptx (2.60 mb)

کارگاه طراحی اپتیک و آشنایی با نرم افزارZEMAX روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت9 صبح

کارگاه آشنایی با تکنیک های خلا و نمایشگاه جانبی در روز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایش

هشتمین همایش ملی فیزیک شیراز

ادامه خواندن “هشتمین همایش ملی فیزیک شیراز”

هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

بهترین مرورگر، مرورگری است که از HTML5 پشتیبانی نماید. پیشنهاد ما مروگر Mozilla Firefox است –  Google Chrome این متن را برعکس حرکت میدهد.

 به سامانه ی هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور خوش آمدید

شماره تماس هتل طلائیه

04134782395

تبریز منظریه- خیابان طلائیه نبش کوی کلانتری

هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

ادامه خواندن “هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور”

هشتمین کنفرانس ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

هشتمین کنفرانس ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
هشتمین کنفرانس ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

لطفا سئوال یا درخواست خود را فقط از طریق ایمیل مطرح نمایید ایمیل دبیرخانه:physics1396@gmail.com….آخرین اخبار در کانال تلگرام همایش http://telegram.me/pnuphysics

 

 کلیک نماییدPHYSICS-CONFERENCE-SHIRAZ-POSTER-FORMAT.pptx (2.60 mb)

کارگاه طراحی اپتیک و آشنایی با نرم افزارZEMAX روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت9 صبح

کارگاه آشنایی با تکنیک های خلا و نمایشگاه جانبی در روز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایشهشتمین کنفرانس ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
ادامه خواندن “هشتمین کنفرانس ملی فیزیک دانشگاه پیام نور”

هشتمین کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور

هشتمین کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور
هشتمین کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور

پژوهشگر گرامی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند دانشگاه پیام نور استان کرمان در نظر دارد در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم مهرماه 1397 کنفرانس”نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ” را در شهر کرمان برگزار نماید. محل برگزاری کنفرانس، دانشگاه پیام نور کرمان خواهد بود و برنامه علمی کنفرانس بوسیله مجموعه ای از اساتید متخصص در حوزه های مرتبط با کنفرانس پشتیبانی خواهد شد. منتظر حضور گرم شما در این کنفرانس هستیم.

 

دکتر محسن میر حبیبی

هشتمین کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور
ادامه خواندن “هشتمین کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور”

هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور

هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور
هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور

بهترین مرورگر، مرورگری است که از HTML5 پشتیبانی نماید. پیشنهاد ما مروگر Mozilla Firefox است –  Google Chrome این متن را برعکس حرکت میدهد.

 به سامانه ی هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور خوش آمدید

شماره تماس هتل طلائیه

04134782395

تبریز منظریه- خیابان طلائیه نبش کوی کلانتری

هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور

ادامه خواندن “هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور”

هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور

هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور
هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور

بهترین مرورگر، مرورگری است که از HTML5 پشتیبانی نماید. پیشنهاد ما مروگر Mozilla Firefox است –  Google Chrome این متن را برعکس حرکت میدهد.

 به سامانه ی هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور خوش آمدید

شماره تماس هتل طلائیه

04134782395

تبریز منظریه- خیابان طلائیه نبش کوی کلانتری

هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور
ادامه خواندن “هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور”

هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز
هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

لطفا سئوال یا درخواست خود را فقط از طریق ایمیل مطرح نمایید ایمیل دبیرخانه:physics1396@gmail.com….آخرین اخبار در کانال تلگرام همایش http://telegram.me/pnuphysics

 

 کلیک نماییدPHYSICS-CONFERENCE-SHIRAZ-POSTER-FORMAT.pptx (2.60 mb)

کارگاه طراحی اپتیک و آشنایی با نرم افزارZEMAX روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت9 صبح

کارگاه آشنایی با تکنیک های خلا و نمایشگاه جانبی در روز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایش

هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

ادامه خواندن “هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز”

کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز
کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

لطفا سئوال یا درخواست خود را فقط از طریق ایمیل مطرح نمایید ایمیل دبیرخانه:physics1396@gmail.com….آخرین اخبار در کانال تلگرام همایش http://telegram.me/pnuphysics

 

 کلیک نماییدPHYSICS-CONFERENCE-SHIRAZ-POSTER-FORMAT.pptx (2.60 mb)

کارگاه طراحی اپتیک و آشنایی با نرم افزارZEMAX روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت9 صبح

کارگاه آشنایی با تکنیک های خلا و نمایشگاه جانبی در روز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایشکنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز
ادامه خواندن “کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز”

همایش ملی فیزیک پیام نور شیراز

همایش ملی فیزیک پیام نور شیراز
همایش ملی فیزیک پیام نور شیراز

لطفا سئوال یا درخواست خود را فقط از طریق ایمیل مطرح نمایید ایمیل دبیرخانه:physics1396@gmail.com….آخرین اخبار در کانال تلگرام همایش http://telegram.me/pnuphysics

 

 کلیک نماییدPHYSICS-CONFERENCE-SHIRAZ-POSTER-FORMAT.pptx (2.60 mb)

کارگاه طراحی اپتیک و آشنایی با نرم افزارZEMAX روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت9 صبح

کارگاه آشنایی با تکنیک های خلا و نمایشگاه جانبی در روز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایش

همایش ملی فیزیک پیام نور شیراز

ادامه خواندن “همایش ملی فیزیک پیام نور شیراز”

همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

لطفا سئوال یا درخواست خود را فقط از طریق ایمیل مطرح نمایید ایمیل دبیرخانه:physics1396@gmail.com….آخرین اخبار در کانال تلگرام همایش http://telegram.me/pnuphysics

 

 کلیک نماییدPHYSICS-CONFERENCE-SHIRAZ-POSTER-FORMAT.pptx (2.60 mb)

کارگاه طراحی اپتیک و آشنایی با نرم افزارZEMAX روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت9 صبح

کارگاه آشنایی با تکنیک های خلا و نمایشگاه جانبی در روز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایش

همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

ادامه خواندن “همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز”