همایش بین المللی نقشه برداری مغز

همایش بین المللی نقشه برداری مغز
همایش بین المللی نقشه برداری مغز

 پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران در تاریخ 7-9 مهر 1397 در شهر تهران و در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

Positron emission tomography

Electroencephalography

همایش بین المللی نقشه برداری مغز

ادامه خواندن “همایش بین المللی نقشه برداری مغز”

چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران

چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران
چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران

برگزارکنندگان: دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران زمان برگزاری: 3 الی 5 آبان 1396  ارسال مقالات: 1 مرداد 1396 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش

 

 

چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران

ادامه خواندن “چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران”

چهارمین همایش نقشه برداری مغز

چهارمین همایش نقشه برداری مغز
چهارمین همایش نقشه برداری مغز

محور همایش:

برگزارکنندگان: دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران زمان برگزاری: 3 الی 5 آبان 1396  ارسال مقالات: 1 مرداد 1396 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش

 

 

چهارمین همایش نقشه برداری مغز
ادامه خواندن “چهارمین همایش نقشه برداری مغز”